Projekty - Příměstské tábory

konané v rámci projektu „Příměstské tábory v knihovně“registrační číslo projektu:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009406 na školní rok 2017 - 2018.

Uvědomujeme si, že je v období letních prázdnin pro mnohé rodiče problematické skloubit volno u dětí se svým pracovním vytížením...A právě proto vznikly příměstské tábory K3 Bohumín!

PEVNOST BOYARD (9. – 13. 7. 2018)

Týden plný dobrodružných úkolů a soutěží, který děti přenese do legendární pevnosti Boyard! Komu se podaří najít nejvíce klíčů a vyřešit nejvíce hádanek? Program pro jednotlivce i skupinky dětí nejen o „zlaté“ mince! Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Budeme se scházet denně od 8:00 do 16:00 v prostorách knihovny K3 na ulici Vrchlického 262.

SPORTOVNÍ HRY (20. – 24. 8. 2018)

Sportovní, pohybové a vědomostní soutěže i zápolení v deskových hrách pro děti od 6 do 15 let. Děti budou soutěžit samy za sebe, ale i bojovat v týmech s dalšími kamarády, radovat se z vítězství a také se vzájemně podporovat, když se zrovna nedaří! Budeme se scházet denně od 8:00 do 16:00. Program a soutěžní disciplíny budou uzpůsobeny možnostem prostoru knihovny K3 na ulici Vrchlického 262, případně prostranství přilehlé zahrady SOU a SOŠ Husova nebo Hobby parku.

Základní informace:

 • Příměstský tábor se koná v daném týdnu vždy od pondělí do pátku 8:00 – 16:00
 • Na tábor přijímáme děti od 6 do 15 let.
 • Pro děti je připravený program i zajištěná strava a pitný režim
 • Rodiče hradí pouze stravu 600,-/dítě/5 dnů  (v ceně pitný režim, 5x oběd, 5x dopolední svačinka, 5x odpolední svačinka)
 • DŮLEŽITÉ - tábor je určen pro děti rodičů, kteří v době tábora chodí do zaměstnání, podnikají nebo jsou vedeni na úřadu práce jako řádní žadatele o pracovní místo. Pro nástup dítěte bude nutné, aby nám rodiče (jiné pečující osoby, které žijí s dítětem v jedné domácnosti) doložili potvrzení (od zaměstnavatele, z ÚP apod). Příslušné formuláře Vám dodáme.

 

Jak dítě přihlásit:

 • Odevzdáním vyplněné přihlášky – pro zaslání přihlášky nás kontaktujte na emailu primestskytabor@k3bohumin.cz a můžete si ji také vyzvednout osobně v knihovně K3 na ulici Vrchlického 262, 1. patro – studovna/teen centrum.
 • Rezervaci účasti na příměstském táboře provádí zákonný zástupce odevzdáním vyplněné přihlášky osobně v knihovně K3 (Vrchlického 262, Bohumín,1. patro studovna/teen cenntrum ) nebo zasláním naskenované přihlášky na email  primestskytabor@k3bohumin.cz a úhradou částky 600,-/dítě/turnus (podrobnosti k platbě Vám zašleme po přijetí přihlášky na Vámi uvedený email).

 

Podmínky přijetí:

Dítě bude moci na tábor nastoupit pouze v případě, že v den nástupu budeme evidovat řádně vyplněné a odevzdané všechny tyto dokumenty (formuláře zašleme v emailu nebo si je můžete vyzvednou osobně v knihovně, 1. patro – studovna/teen centrum):

 • Vyplněná přihláška
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Potvrzení, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti nebo zák. zástupci), jsou v době konání příměstského tábora zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost (hradí odvody na sociální pojištění), jsou vedeni na ÚP nebo se účastní rekvalifikace (doloží poté i certifikát o ukončení). Pokud v domácnosti s dítětem žije jen jedna pečující osoba, budeme vyžadovat čestné prohlášení.

Jakoukoli změnu těchto osobních poměrů v době konání příměstského tábora je nutno neprodleně písemně oznámit na email primestskytabor@k3bohumin.cz.

Proč požadujeme potvrzení o zaměstnání?

- Příměstský tábor je realizován s podporou Evropského sociálního fondu, konkrétně se jedná o program podporující zaměstnanost. Cílem je podpora fungování rodin v období letních prázdnin, kdy bývá mnohdy problematické skloubit pracovní vytížení rodičů s volnem dítěte. Z tohoto důvodu jsou na příměstské tábory přijímány pouze děti, jejichž oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti nebo zák. zástupci), jsou v době konání příměstského tábora zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost (hradí odvody na sociální pojištění), jsou vedeni na ÚP nebo se účastní rekvalifikace. Pokud je například jeden z rodičů nezaměstnaný a není řádně evidován na ÚP nebo je např. na mateřské/rodičovské dovolené, projekt pro příměstské tábory neumožňuje dítě přijmout.

Kontakt a podrobnější informace:

 • primestskytabor@k3bohumin.cz
 • Mgr. Markéta Kučová, tel.: 731 130 718 (po,út,čt,pá 9:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00, st 9:00 - 12:00)

Zpět

Aktuality

Kulturní měsíčník   Kudyznudy.cz - tipy na výlet   Město Bohumín   Bospor Bohumín
Vygenerováno za 0.01 sekund