Univerzita třetího věku (Přednášky, besedy)


St 31.7.2019
ZŠ ČSA, Bohumín


Podmínky pro nástup studia prvního ročníku U3V jsou stejné, jako v loňském roce, tzn. minimální věk studenta je 55 let, středoškolské vzdělání je výhodou.

Výše školného:
Školné je 2 000 Kč na 1 studenta na 1 semestr. Město Bohumín přispívá občanům s trvalým pobytem na území města Bohumína částku 1 200 Kč a sám student si hradí 800 Kč (tato platba se hradí v dospělém oddělení bohumínské knihovny). Zájemci z okolních měst a obcí se mohou také do U3V přihlásit, školné si však hradí zcela sami (tj. 2000 Kč). Občané Rychvaldu se mohou obrátit na svůj obecní úřad, který na studium svým občanům také přispívá určitou částkou.

Univerzitu třetího věku pořádá Město Bohumín spolu s Britským institutem.

Studium trvá po dobu dvou let, tzn 4 semestrů. Moduly (předměty výuky) jsou inovovány, toto studium je vhodné i pro ty, kteří už v minulých letech studium U3V u nás absolvovali.

Obsah výuky:

1.semestr - Zdravý životní styl
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy zdravé životosprávy teoreticky prakticky, se základy zdravotně diagnostických metod a také s prevenci nemocí.

2.semestr - Poznej své okolí
Cílem kurzu je seznámit studenty se základnimi historickými památkami města Bohumína (popř.Rychvaldu) a taky se zeměpisnými zajimavostmi ve městech a okoli.

3.semestr -  Nové technologie v mém životě
Cílem kurzu je seznámit studenty s využíváním mobilních telefonů, platebních karet, internetu asociálních sítĺ, s bezpečností těchto technologií a s dalšími novými moderními prostředky.

4.semestr - Vkus a nevkus kolem nás
Cíl kurzu je seznámit účastníky kurzu s estetikou, vkusem a arbitry elegance od starověku po současnost, poučit je o přednostech a nedostatcích postavy. Dozví se taky, co lichotí a ubližuje jejich postavě, budou provedeni barevnou typologií a naučí se vnímat základní rozdíly mezi barvami a 4 vyzkoušejí si určit vlastní barevný styl a vzory.
- Pečujeme o mozek

Cílem kurzu je procvičováni mozkové aktivity, řešení situací a kvízů.

Účastník programu U3V, který splní stanovené podmínky, se stává absolventem programu a bude
mu vydáno osvědčení na slavnostní promoci.

Jak a kde se přihlásit:
Zájemci o studium se mohou hlásit do konce srpna 2019 v dospělém oddělení knihovny na Vrchlického ulici buď osobně nebo telefonicky na čísle 596 013 027 či e-mailem na knihovna-dospele@k3bohumin.cz. Provozní dobu dospělého oddělení naleznete zde.

Bližší informace:

Magdaléna Fedorowiczová

Informace:

Všeobecné obchodní podmínky [pdf]Zpět


Newsletter

PartneřiKulturní měsíčník   Kudyznudy.cz - tipy na výlet   Město Bohumín   Bospor Bohumín