Pronájem kanceláře v knihovně (Kultura)


St 10.2.2021, 10:00
Foyer kina K3 Bohumín


K3 Bohumín, příspěvková organizace

zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor

v budově knihovny K3 Bohumín, č. p. 262, ul. Vrchlického, Bohumín – Nový Bohumín o rozloze 12 m². Prostor je volný od 1. 3. 2021. Provoz v nebytovém prostoru je nezávislý na provozu knihovny. Samostatný vstup.

Cenová zóna: 720,- Kč/1 m2 /rok

Vyvolávací cena je pouze čisté nájemné bez služeb.

Plátcům DPH bude konečná cena nájmu zvýšena o příslušnou sazbu DPH.

 

Prohlídka: individuální (dle dohody, informace: K3 Bohumín, p. o.

tel. 731 130 715)

Licitace se koná dne: 10. 2. 2021 v 10 hod. ve foyer kina K3 Bohumín

Licitační jistota: 2 160,-Kč (představuje tříměsíční zálohu na nájemné a je nutno ji

zaplatit na účet č.: 68532791/0100)


Licitace se mohou zúčastnit zájemci, kteří:

  • uhradí licitační jistinu ve výši 2 160,- Kč na účet č. 68532791/0100, o čemž předloží před zahájením licitačního řízení doklad
  • při licitačním řízení předloží platný průkaz totožnosti (OP, pas), doklad opravňující k podnikatelské činnosti (ŽL, OR)
  • v zalepené obálce předloží úvodní nabídku ceny za pronájem vyjádřenou v Kč/m2/rok, včetně uvedení záměru využití prostoru a délky trvání nájmu (doba určitá/neurčitá)

V případě zastupování předloží zájemce úředně ověřenou plnou moc k jednání.

Licitační řízení probíhá tak, že po zahájení licitace jsou licitátorem otevřeny obálky s úvodními nabídkami, nejvyšší nabídka je vyhlášena jako základní a ostatní účastníci mají možnost své nabídky zvyšovat. Po ukončení licitace je vyhotoven protokol podepsaný všemi účastníky a o pronájmu rozhoduje ředitel K3 Bohumín, p. o.

Informace:

Všeobecné obchodní podmínky [pdf]Zpět


Newsletter

PartneřiKulturní měsíčník   Kudyznudy.cz - tipy na výlet   Město Bohumín   Bospor Bohumín